ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

Mimarlık Bölümü

Akademik Programlar

Öğretim Elemanları

Araştırma

Öğrenci

Akreditasyon

Erasmus / Farabi

İletişim / Contact

International

 
 
 
 
 
 
 
 


 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1976 yılında kurulmuş ve Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi adı altında, Hürriyet Tezok Kampüsü'nde eğitim-öğretime başlamıştır. İlk yılında yalnızca Genel Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim yapılmış ve bir sonraki yıl, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrenime açılmıştır. 1978 yılında kurulan Bursa Üniversitesi Elektrik Fakültesi ise Elektronik Mühendisliği Bölümü ile aynı yıl eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yükseköğretim Kurumlarında, 1982 yılında gerçekleştirilen yeni yapılanma sonucunda, iki fakülte Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adı altında birleştirilmiştir. 1993 yılında Mimarlık Bölümü'nün açılması kararı ile fakültemizin adı, ‘Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ olarak değiştirilmiştir.
 
1976’da eğitim-öğretime başlayan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010-2011 akademik yılı itibarı ile 6 bölümle eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bölümler, kuruluş sırasıyla, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleridir. Kuruluş kararı alınmış olan İnşaat, Otomotiv ve Bilgisayar Mühendislikleri Bölümleri de öğrenci alımına başlayacaktır.
 
Mimarlık Bölümü, 1994 yılından, 1998 yılı Ocak ayına kadar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi merkez binası ve Çevre Mühendisliği Bölüm binasında hizmet vermiş, 1997’de ise resmi açılışı yapılan ve kurucu öğretim üyelerimiz Prof. Cengiz Bayülgen ve Prof. Erhan Balkan ve Bölüm öğretim elemanları tarafından tasarlanan Mimarlık Bölümü binasına taşınmıştır. Üç katlı olarak tasarlanan, Mimarlık Bölümü Binası, 3568 m² kapalı alan (giriş katı: 1428 m², 1. kat: 1200 m²; çatı katı: 940 m²) ve 359 m² açık iç avlu alanından oluşmaktadır. Mimarlık Bölümü Binası içinde giriş katında, 5 stüdyo birimi; 1 seminer salonu; 1 bilgisayar laboratuvarı; 1 öğrenci kantini, 1 hizmetli odası, 1 teknik hacim ve sergi alanları; 1. katta, akademik ve idari personel odaları; çok amaçlı salon (sosyal alanı da içermektedir); 2 seminer odası ve çatı katında, seminer, çalıştay, sergi aktiviteleri ve stüdyo çalışmaları için kullanılan bir serbest alan ile malzeme teşhir alanı ve arşiv alanları bulunmaktadır.
 
Mimarlık Bölümü’nde, 1994-95 akademik yılında lisans, 2000-2001 akademik yılında yüksek lisans, 2005-2006 akademik yılında ise doktora eğitimine başlanmıştır. Bölümümüz 2014-2015 akademik yılı itibariyle, 1 profesör, 11 doçent, 2 yardımcı doçent, 3 doktoralı öğretim görevlisi, 4 doktoralı araştırma görevlisi ve 10 araştırma görevlisinden oluşan genç bir kadroya sahiptir.

 

2001-2002 akademik yılında Mimarlık Bölümünün Misyonu,özgün araştırmalar yapmayı, çağdaş bir eğitim yaklaşımıyla öğrencilere mesleki açıdan yeterli donanımı sağlayarak, uluslararası ölçekte mesleklerini yürütebilecek bilince, etik alt yapıya, yaratıcı ve eleştirel bakış açısına sahip nitelikli mimarlar yetiştirmeyi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireylerin oluşumuna katkıda bulunmayı ve toplum yararına hizmet vermeyi görev edinmektir’ olarak belirlenmiştir. 

 
 
 
 
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Görükle Kampüsü 16059 Bursa | mimar@uludag.edu.tr
Bizi Takip Edin
Facebook Twitter